Lär dig Grilla med grillguide.se
_grilla-3.jpg_grilla-4.jpg

Grilla och allemansrätten

Vandra i skog och mark, att fiska i något av våra fiskerika vatten eller helt enkelt vara på stranden en het sommardag, då utnyttjar du med all säkerhet allemansrätten. Att vara ute i naturen är för många människor en härlig upplevelse.

Vad är allemansrätten?

De flesta vet ungefär vad allemansrätten är för något. Rätten som vi använder oss av vare sig vi är i skogen, på vattnet, i fjällen eller bara strövar i en hage.

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”.

Allemansrätten är inskriven i våra fyra grundlagar men i sig är allemansrätten inte en lag utan den omges av lagar och förordningar som styr vad vad vi får och inte får göra i naturen.

På grund av detta är det svårt att definiera vad som är tillåtet och och om det skulle uppstå tvist är upp till domstol att tolka allemansrätten.

Allemansrätten och grillning

AllemansrättenMånga gånger som man är ute i naturen så tar man med sig mat, antingen färdiglagat eller mat som man lagar till över öppen eld, gasolkök eller liknande.

Vad ställer grillning ute i naturen för krav på oss som individer och vad får man göra enligt allemansrätten?

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Det bästa är alltid att använda redan anvisade eldningsområden där det oftast finns en befintlig eldstad men ibland finns det inte sådana möjligheter i närheten. Då får man göra det så säkert som möjligt och låta sunt förnuft råda. Är du minsta osäker på din färdighet under rådande omständigheter, som torrt väder till exempel, ska du helst avstå att elda. Varje år brinner skog upp för stora summor och man kan förstå att markägare är oroliga.

Grilla i naturreservat?

Befinner du dig i ett naturreservat så är det andra bestämmelser som gäller. Planera innan du går ut i naturen och ta reda på vad som gäller i just det naturreservatet. Du hittar ofta information på kommunen eller hos länstyrelsen.

Vad kan jag ta som bränsle?

Kottar och lösa grenar som ligger på marken kan du använda men du får inte bryta av grenar på träd och buskar. Såga får du naturligtvis inte heller göra.

Eldningsförbud?

Vid eldningsförbud är det som det låter förbud mot att elda i området. Eldningsförbud råder oftast om det varit torrt en längre tid och om det då är väldigt hög risk för att det blir skogsbrand.

Eldningsförbuden gäller även iordningställda eldstäder.

Är du osäker på om det är eldningsförbud, ta kontakt med områdets räddningstjänst och hör dig för. Även tursitinformationen brukar ha information om eventuella förbud.

[Källa: Naturvårdsverket]

Tänk nu på allemansrätten nästa gång du är ute i naturen och framförallt om du även ska grilla.