Grilla i Skogen? Så här säger allemansrätten!

Det är vanligt att man rör sig i skogen som fritidsaktivitet som till exempel vandring eller bärplockning. Om man då vill passa på att grilla, vad är det som gäller när det handlar om att göra upp eld och grilla i skogen?

Man får göra upp eld i naturen och grilla i skogen under säkra förhållanden. Det bästa är alltid att använda redan anvisade eldningsområden där det oftast finns en befintlig eldstad. I de situationer som inte sådana möjligheter finns i närheten, då får man göra det så säkert som möjligt och låta sunt förnuft råda.

Får man grilla i skogen?

Många som är ute i naturen tar med sig mat, antingen färdiglagat eller mat som man lagar till över öppen eld, gasolkök eller liknande.

Vad ställer då grillning ute i naturen för krav på oss som individer och vad får man göra enligt allemansrätten?

Som tidigare nämnt får du göra upp eld i naturen förutsatt att det är under säkra förhållanden.

Vad är då säkra förhållanden? Det kan vara att använda anvisade eldningsområden där det oftast finns en befintlig eldstad. Så länge de är välskötta och hela så är de helt klart det bästa platsen att grilla på. Ibland finns det inte sådana möjligheter i närheten och då får använda sitt förnuft och se efter en plats som kan vara lämplig som eldstad.

Man kan till exempel leta reda på ett tiotal större stenar som man lägger i en ring på en plan markyta, helst på sand eller grus, som man rensat från grenar, löv etc.

Du bör inte elda på följande platser

  • Yta bestående av gräs, mossa eller annat torrt material.
  • Nära träd och stubbar.
  • Direkt på ett berg eller i direkt anslutning till ett berg. Berg och berghällar som förstörs läker aldrig.

Är man minsta osäker på sin färdighet under rådande omständigheter, som torrt väder till exempel, ska du helst avstå att elda. Varje år brinner skog upp för stora summor och man kan förstå att markägare är oroliga.

Vad säger allemansrätten?

Vandra i skog och mark, att fiska i något av våra fiskerika vatten eller helt enkelt vara på stranden en het sommardag, då utnyttjar man med all säkerhet allemansrätten. Att vara ute i naturen är för många människor en härlig upplevelse.

De flesta vet ungefär vad allemansrätten är för något. Rätten som vi använder oss av vare sig vi är i skogen, på vattnet, i fjällen eller bara strövar i en hage. Den ger oss stora möjligheter att vara ute i naturen, men med det kommer naturligtvis ett stort personligt ansvar.

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”.

Naturvårdsverket

Allemansrätten är inskriven i våra fyra grundlagar men i sig är allemansrätten inte en lag utan den omges av lagar och förordningar som styr vad vad vi får och inte får göra i naturen.

På grund av detta är det svårt att definiera vad som är tillåtet eller inte. Om det skulle uppstå tvist är upp till domstol att tolka allemansrätten.

Får man grilla i naturreservat? Vad gäller?

Befinner du dig i ett naturreservat så är det andra bestämmelser som gäller. Planera innan du går ut i naturen och ta reda på vad som gäller i just det naturreservatet du ska besöka. Du hittar ofta information på kommunens hemsida eller hos länsstyrelsen.

Får man grilla på stranden?

Tack vare allemansrätten så får man göra upp en eld och grilla på stranden, oavsett om man äger marken eller inte. Såklart måste man visa hänsyn och även här följa eventuella regler för just den strand man är på.

Det kan vara att man bara får grilla på anvisad plats eller vid vissa tider på dygnet. För att vara säker bör man alltid kolla på kommunens hemsida innan man besöker stranden.

Finns det inga speciella regler så använd sunt förnuft, respektera eventuellt andra besökare vid samma strand och visa hänsyn.

Kom ihåg att återställa eldplatsen efter besöket så att det ser ut likadant som före besöket.

Grilla vid eldningsförbud?

Vid eldningsförbud är det som det låter förbud mot att elda i området. Eldningsförbud råder oftast om det varit torrt en längre tid och om det då är väldigt hög risk för att det blir skogsbrand.

Eldningsförbuden gäller även iordningställda eldstäder.

Är man osäker på om det är eldningsförbud, ta kontakt med områdets räddningstjänst och hör dig för. Även tursitinformationen brukar ha information om eventuella förbud.

Eldningsförbud gäller ALLA och det spelar ingen roll hur länge du gjort upp eld eller hur ofta du gjort det. Respektera alltid eldningsförbud.

[Källa: Naturvårdsverket]

Tänk nu på allemansrätten nästa gång du är ute i naturen, framförallt om du ska grilla.

Vanliga frågor om att grilla ute

Vad kan man använda som bränsle?

Kottar och lösa grenar som ligger på marken kan man använda men man får inte bryta av grenar på träd och buskar. Såga får man naturligtvis inte heller göra.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Vid eldningsförbud är det som det låter förbud mot att elda i området. Eldningsförbud råder oftast om det varit torrt en längre tid och om det då är väldigt hög risk för att det blir skogsbrand.

Får man elda på berg?

Elda inte direkt på berg eller i direkt anslutning till berg. Berg och berghällar som förstörs läker aldrig.