Grilla klimatsmart: Så lär du dig att grilla utan att påverka miljön

Lär dig grilla klimatsmart

Vad kan du som enskild person göra för att grilla klimatsmart?

Du kanske tror att det inte finns något som du kan göra men där tar du fel. Det finns faktiskt en del saker som du kan tänka på när du ska grilla.

Använd inte tändvätska!

Förutom det som du kan läsa om tändvätska i artiklarna grilltips och tända grillen så är tändvätska miljöfarligt och även en riskkemikalie. Varje år sker det olyckor där barn dricker tändvätska och där personer blir brännskadade.

Tändvätska är gjort på paraffin som är en fossil oljeprodukt och när det förbränns bildas det koldioxid, CO2, som påverkar klimatet och det vill du som ska grilla klimatsmart undvika, eller hur?

Gör dig inte själv en björntjänst, skippa tändvätskan i sommar!

Tändmetoder för att grilla klimatsmart

Grilla KlimatsmartIstället för tändvätska kan du välja andra tändmetoder när du ska tända grillen, till exempel:

Eltändare
Så länge du kör med el som är miljömärkt så har du här ett bra sätt att tända grillen.

Elgrill
Med samma anledning som med eltändare, har du miljömärkt el är en elgrill ett bra miljöalternativ.

Skorstenständare
Om du använder en skorstenständare så kan du tända med vanligt tidningspapper eller tändpapper.

Tändpapper
När du väljer tändpapper är det viktigt att du väljer ett tändpapper med stearin som bas.

Grilla klimatsmart med rätt typ av grill

Använd inte gasolgrill

Anledning till att gasolgrillar inte är klimatsmarta är att gasol är en petroleumprodukt som vid förbränning avger CO2.

Använd inte engångsgrillar

Engångsgrillar har ofta paraffin som tändbas och vid det här laget vet du att paraffin avger CO2 vid förbränning. Förutom det har engångsgrillar även en form av aluminium till vilket det går åt energi för att tillverka. Absolut inte klimatsmart!

Använd FSC eller SIS-märkt grillkol

Använder du grillkol som är FSC-märkt är skogen skött bättre ur en miljösynpunkt och om grillkolet är SIS-märkt så är inte kolet från trä som är kemiskt behandlat.

[Källa: Naturskyddsföreningen]

Nu vet du hur du ska göra för att grilla klimatsmart!